Закони України

Конституція України

 Закон України “Про освіту”

Закон України “Про загальну середню освіту”

Закон України “Про дошкільну освіту”

Закон України “Про позашкільну освіту”

Закон України “Про відпустки”

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Кодекс законів України про працю

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України “Про звернення громадян”

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України