Концепція учнівського самоврядування

КОНЦЕПЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

  1. Сучасна школа – складна соціально-педагогічна установа, що включає в себе педагогічний і учнівський колективи, різні об’єднання й організації дорослих і дітей. Відповідно, учнівський колектив повинен мати можливість впливати на діяльність школи, брати участь у шкільному житті, приймати участь в управлінні її життєдіяльністю.
  2. У школі кожний з колективів і об’єднань повинен мати право на самоврядування, самостійне рішення своїх питань, задоволення своїх потреб і інтересів у виховному й освітньому процесах. Розвиток самоврядування допомагає учням відчути всю складність соціальних відносин, сформувати соціальну позицію, визначити свої можливості в реалізації лідерських функцій. Цьому може служити самоврядування учнівського колективу: збори учнів школи(вищий орган), вибрана зборами рада голів, комісії, штаби, ради й ін. робочі органи; класні збори учнів; класний учнівські ради і їхні робочі органи.

3.Органи самоврядування не можуть діяти ізольовано один від одного , не забезпечуючи координацію діяльності й взаємодії по актуальних шкільних проблемах.

  1. Органи учнівського самоврядування керуються засадами рівноправності, виборності, обновлюваності й наступності, відкритості й гласності, демократії, законності, колегіальності в прийнятті рішень і персональної відповідальності за їхнє виконання, гуманності, свободи самодіяльності, розподілу повноважень, критики й самокритики.
  2. Інноваційна діяльність:

-озброєння активу організаторськими знаннями (виховання лідерських якостей);

-реалізація потреб і інтересів учнів (розвиток соціальних ініціатив);

-розвиток уміння працювати в команді;

Основні методи самоврядування:

-суспільне доручення;

-суспільна думка;

-позитивне стимулювання;

-авансована довіра;

-управлінський цикл;

-змагання;

-традиції й ритуали;

-особистий приклад;

-заохочення учасників самоуправлінської діяльності.