Моніторинг якості освіти

За підсумками 2020/2021 навчального року із 316 атестованих учнів 4-11-х класів ліцею закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях – 184 учня, що складає 58,2% від загальної кількості (що на 13,6% вище, ніж у минулому році), з них 32 (10%) – на високому рівні.

Загальні результати навчальних досягнень учнів ліцею І стпеню становлять:

   Клас Кількість учнів     П.І.Б. вчителя Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Якість знань учнів
К-ть % К-ть % К-ть %
4-А 18 Рудь Н.В. 3 17 11 61 4 22 78
4-Б 23 Булавіна Л.В 2 9 13 56 8 35 65
Всього 41 5 12 24 58 12 29

За результатами навчального року учні 5-11 класів мають належний рівень навчальних досягнень, що відповідає вимогам навчальних програм з усіх предметів, тобто було досягнуто запрограмованого результату, а саме:

Клас Кількість      учнів П.І.Б. класного    керівника Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень Якість знань Рейтинг класу
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
5-А 24 Буслаєва Н.О. 6 25 13 54 5 21 79 І
5-Б 18 Вініченко О.С. 2 11 9 50 7 39 61 V
6-А 23 Данильченко А.П. 2 9 11 48 10 43 57 VI
6-Б 30 Колодяжна М.В. 3 10 17 56 10 33 67 III
7-А 20 Сазонова О.С. 1 5 11 55 8 40 60 V
7-Б 25 Сазонова Л.М. 4 16 11 44 10 40 60 V
8-А 16 Таран Л.В. 5 31 11 69 31 IX
8-Б 27 Красильникова О.О. 2 7 6 23 19 70 30 X
9-А 22 Нарожиленко З.Б. 2 9,1 8 36 12 54 45,5 VII
9-Б 25 Васильєва Є.А. 1 4 10 40 14 56 44 VIII
Всьго: 230 23 10 101 44 106 46 54
10-А 29 Гавриліна Т.В. 3 10 16 55 10 34 66 IV
11-А 16 Волинська Н.Б. 1 6 11 68 4 26 68 II
Всього: 45 4 9 27 60 14 31 67

В цілому, за підсумками 2020/2021 навчального року якість знань за ступенями школи змінилась:

І ступінь – підвищилась на 10 % (з 62% до 72%)

ІІ ступінь – знизилась на 3% (з 57% до 54%0

ІІІ ступінь – знизилась на 4% (з 71% до 67%).

Якість знань по закладу у порівнянні з минулим роком підвищилась на 1% і складає 64,3% , кількість учнів, які закінчили заклад з високим рівнем – 32 (в минулому році – 35).