Нормативно-правове забезпечення

Закони України:

 1. Про освіту ( 2145-VIIІ від 05 вересня 2017 р., ред. від 05.07.2022) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 2. Про дошкільну освіту (№ 2628-III від11 липня 2001р., ред. від 02.04.2022) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
 3. Про повну загальну середню освіту (463-ІХ від 16.01.2020 р., ред. від 01.07.2022 р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Постанови Кабінету міністрів України

 1. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (№ 1392 від 23.11.2011, зі змін. від 01.09.2020 №143-2020-п) –  Втрата чинності, відбудеться 09.2026, підстава
 2. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти ( № 87 від 21.02.2018, зі змін. від 30.09.2020 №898)
 3. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій (№ 1341 від 23.11.2011, ред. від 02.07.2020 №519-2020-п )
 4. Положення про сертифікацію педагогічних працівників (№ 1190 від 27.12.2018, зі зм. від 28.12.2019 №1094-2019-п)
 5. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (№ 800 від 21.08.2019, ред.. від 31.12.2019 №1133-2019-п)
 6. Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр (№ 545 від 12.07.2017, ред. від 04.05.2022)
 7. Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні ( № 711 від 24.06.2022 року)
 8. Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 (від 22.07.2020 №641, ред. від 02.03.2022)

9 Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників (від 29.07.2020 №672, ред. від 01.01.2022)

 1. Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (від 05.08.2020 № 960-р)
 2. 11. Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти (від 30.09.2020 №898)
 3. 1 Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти (№957 від 15.09.2021 року, ред. від 28.04.2022)
 4. 13. Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти (№1391 від 28.12.2021 р. Зупинення діївід01.2022, підстава – 1391-2021-п Відновлення дії, відбудеться 01.01.2023)

Накази МОНу:

 • Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні (Наказ МОН №274 від 28.03.2022)
 • Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти (Наказ МОН № 289 від 01.04.2022 року)
 • Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами (Наказ МОН № 383 від 26.04.2022 року)
 • Про деякі питання зарахування до закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні (Наказ МОН № 438 від 13.05.2022 року)
 • Про деякі питання видачі документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні (Наказ МОН № 466 від 20.05.2022 року)
 • Про утворення робочих груп з оновлення змісту навчальних програм (Наказ МОН № 521 від 03.06.2022 року)
 • Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 (Наказ МОН № 527 від 06.06.2022 року, зі змінами Наказ МОН № 586 від 23 червня 2022 року)
 • Про затвердження переліку підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, що можуть видаватисяза кошти державного бюджету (Наказ МОН № 545 від06.2022 року)

Листи МОНу та інших відомств: