Положення про вибори Президента школи

Положення про вибори Президента школи

І. Загальні положення:

1.1. Президент школи обирається учнями школи на основі загального вільного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

1.2. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти школи.

1.3. Участь учнів у виборах Президента школи є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або не участі у виборах.

1.4. Вибори Президента школи є загальними і право обирати мають учні школи, яким на день виборів виповнилось 10 років (з 5 класу)

1.5. Президентом школи може бути обраний учень школи (9-10 клас) , і є учнем школи.

1.6. Вибори Президента школи є рівними, учні школи беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має 1 голос.

1.7. Президент школи обирається безпосередньо виборцями.

1.8. Голосування на виборах Президента школи є таємним.

1.9. Право висування кандидата в Президенти школи має кожен класний колектив, клас може висувати кілька кандидатів у Президенти.

  1. Організація та проведення виборів:

2.1. Для проведення голосування і підрахування голосів по виборах Президента школи створюється виборча комісія.

2.2. Виборча комісія:

– складає списки виборів;

– організовує зустрічі кандидатів з виборцями;

– встановлює форму виборчого бюлетня;

– проводить реєстрацію кандидатів у Президенти;

– організовує на виборчій дільниці голосування;

– проводить підрахування голосів;

– складає протокол про підсумки голосування.

ІІІ. Предвиборча агітація

3.1. Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти має право вести передвиборчу агітацію.

3.2. Кандидат за допомогою ініціативної групи:

  • Випускає рекламний плакат із власною фотографією;
  • Готує передвиборчу програму;
  • Здійснює інші агітаційні заходи, які не порушують права учнів та не заважають навчальному процесу;

3.3. Кандидат у Президенти має право на перервах та в позаурочний час проводити агітаційну роботу.

3.4. Повідомлення про обрання Президента оголошується головою виборчої комісії на загальний сборах та на пресс-центрі.

3.5. Обраним вважається кандидат, за якого проголосували більшість учнів, що взяли участь у голосуванні.

3.6. Якщо 2 і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, проводяться повторні вибори.