Положення про організацію та структуру учнівського самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та структуру учнiвського самоврядування в Новопокровському ліцеї

 

  1. Загальнi положення

1.1. Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого — сформувати в дітей вміння господарювати у школі, класі, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму з учнівським, педагогічним та батьківським колективом школи.

1.2. Діяльність органів учнівського самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадянської позиції, процесу соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле життя. Школа керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком, де учні не лише вчаться, а й відбуваються як особистості, живуть повноціним, духовним життям.

1.3. Концепція розвитку школи передбачає формування успішної компетентної особистості. Учнівське самоврядування покликане надати в цьому слушну допомогу, розвинути такі якості школярів, як самостійність, активність, ініціативність, комунікативність, толерантність, відповідальність, обов’язковість, уміння приймати рішення й реалізовувати намічене.

1.4. Учнівське самоврядування в школі має назву – «ШМОН»- шкільна молодіжна організація новопокровців.

1.5. «ШМОН» здійснює свою діяльність відповідно до Законодавчих актів, що регулюють і визначають діяльність дитячих та молодіжних організацій.

 

  1. Головна мета, принципи та напрями «ШМОН».

2.1 Головною метою ради старшокласників є :

– формування у учнів активної громадської позиції, почуття власної гідності, готовності взяти участь у вирішенні важливих завдань;

– формування національної самосвідомості, розвиненої духовності, загальної культури ;

– розвиток творчих здібностей на основі загальнолюдських та національних цінностей ;

– створення умов для постійного самовдосконалення ;

– розвиток учнівських колективів, самоврядування ;

– формування якості яскравої особистості, лідера, сприяння більш повному самовираженню і самореалізації особистості.

2.2 Принципи «ШМОН»

– повага до особистої думки кожного члена молодіжної організації ;

– колективність у роботі у поєднанні з особистою відповідальністю кожного за виконання своїх обов’язків і доручень ;

– вибірність усіх керівних органів

– свобода дискусії, право на волевиявлення в поєднанні з дисципліною, підпорядкованістю меншості більшості ;

– допомога молодшим школярам в оволодінні принципами ”ШМОН”;

2.3 Склад ради парламента

– Президент

– Заступник президента

-Сектори шкільного парламенту:

Дисципліни і порядку

Навчання

Інформації

Культури

Спорту