Правила поведінки здобувачів освіти в закладі

Правила поведінки учасників освітнього процесу Новопокровського ліцею

І. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

  1. Учасники освітнього процесу мають право на:

– навчання впродовж життя та академічну мобільність;

– індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;

– якісні освітні послуги;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

– відзначення успіхів у своїй діяльності;

– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

– безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

– повагу людської гідності;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

– отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

– користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

– особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

– інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

  1. Учасники освітнього процесу зобов’язані:

– виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

– повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

  1. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

ІІ. Загальні правила поведінки учасників освітнього процесу

Дотримуватися правил ввічливості.

Одяг має бути чистим і охайним.

Приходить до закладу освіти з виконаним домашнім завданням з предметів згідно з розкладом уроків.

Проявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчатам.

Учень повинен виконувати правила безпеки життєдіяльності, правила поведінки в кабінеті інформатики, правила поведінки під час перерв та у їдальні.

Йти зі школи та її території можна лише з дозволу вчителів або сестри медичної (попередньо узгодивши з батьками).

Учні бережуть майно школи, дбають про чистоту та порядок на її території.

Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність.

Ми – у безпеці: ніяких проявів фізичного та психологічного насилля. Не битися, не штовхатися. Дотримуватися правил безпеки під час занять. Охайно, обережно використовувати навчальне, спортивне, протипожежне обладнання, шкільне майно.

Ми – ввічливі: ввічливо розмовляємо, слухаємо (чуємо) вчителя, товаришів, піклуємось про збереження шкільного майна, приміщень, підручників, особистих речей та інших. Сумлінно поважаємо честь і гідність людей, які знаходяться поруч. Дбаємо про чистоту і порядок у закладі освіти і на її території.

Йти із закладу освіти під час уроків можна лише з дозволу класного керівника (вчителя, сестри медичної), попередньо узгодивши з батьками, повідомивши чергового охоронця.

ІІІ. Правила поведінки під час перерви:

Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

Під час перерви є неприпустимим:

бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на перилах;

штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього;

сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися.

ІV. Правила поведінки в їдальні:

Учні школи заходять в їдальню разом з класним керівником у відведений згідно графіку час.

У шкільній їдальні учнів повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні і дотримуватися черги.

Під час перебування в їдальні учням слід дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

Учні повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.

Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

Учень зобов’язаний після прийому їжі забрати зі столу посуд.

Неприпустимо перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі;

виносити їжу і напої за межі їдальні;

розмовляти під час їжі треба не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть по сусідству.

V. Правила поведінки на уроках:

Учень приходить до закладу освіти за 10-15 хвилин до початку навчальних занять, займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя до уроку.

Запізнюватися на уроки без поважних причин неприпустимо.

Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитися, відволікати інших учнів від уроку.

Неприпустимо виходити з класу без дозволу вчителя.

Урок закінчується по дзвонику. Тільки після цього учнів можуть йти на перерву.

Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

Ми – старанні і наполегливі: на уроках уважно слухаємо, не заважаємо, працюємо у зошитах, біля дошки. Виконуємо домашні завдання. Серйозно ставимось до навчання, поважаємо традиції закладу освіти, вчителів, працівників. Проявляємо повагу до старших, молодших не ображаємо. Шанобливі у спілкуванні з усіма учасниками освітнього процесу.

Під час уроку не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку.

Учень повинен дбайливо ставитися до підручників та зошитів.

Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків так і після їх закінчення.

Неприпустимо користуватися мобільними телефонами та гаджетами під час проведення уроків.

Учні не мають право пропускати заняття без поважних причин.

Учні не мають право знаходиться в приміщенні закладу освіти після закінчення учбових занять або позакласних заходів без дозволу працівників школи.

Учні, які знайшли загублені або забуті речі повинні здати їх черговому адміністратору або класному керівнику.

VI. На території та в приміщеннях закладу освіти неприпустимо:

Приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом медичні препарати, наркотичні речовини, вибухонебезпечні предмети (в тому числі петарди), зброю (в т.ч. ножі), газові балончики і балончики з фарбою, сигарети , слабоалкогольні та алкогольні напої.

Використання нецензурних висловів.

Грати в азартні ігри.

Брати та використовувати без дозволу чужі речі.

Залишати територію закладу освіти без дозволу класного керівника або чергового адміністратора.

Учні не мають право скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих.

Без дозволу відчиняти вікна, сидіти на підвіконні, радіаторах опалення.

Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами.

Не дозволяється паління у закладі освіти та на його території.

Відповідальність за порушення правил поведінки

Учні, що припустилися порушень, визначених даними Правилами поведінки, можуть бути притягнені до відповідальності громадського характеру на шкільному рівні, у разі потреби – у присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє заклад.