Психологічна готовність майбутніх першокласників

Дитина за своєю природою – допитливий дослідник, відкривач світу. Так нехай перед нею відкривається чудовий світ у живих фарбах, яскравих звуках, у казці, грі, у власній творчості, у красі. Через казку, гру, через неповторну дитячу творчість – вірна дорога до серця дитини». (В.О. Сухомлинський)

Про якого першокласника мріє вчитель?

  • Звукова культура мовлення – чиста,правильна мова
  • Вміння читати, писати, рахувати
  • Активний словниковий запас
  • Загальна обізнаність
  • Елементарні навички самообслуговування
  • Вміє орієнтуватися у просторі,на аркушу папіру

 

 

Компоненти психологічної готовності

Фізіологічна готовність– розвиток дрібної моторики, розвиток зорово-рухової координації рухів, загальний фізичний розвиток дитини.

Інтелектуальна готовність– розвинуті психічні процеси: сприйняття, память, увага, уява, наочно-образне і логічне мислення.

Мотиваційна готовність– бажання вчитися, виразність пізнавальних інтересів, прийняття системи вимог, що вимогаються вчителем, школою.

Емоційно-вольова готовність –здатний керувати своєю поведінкою, бути посидючим, зібраним, зосереджений на виконанні завдання, здатний слухати, зосереджуватися і виконувати вимоги вчителя.

Соціальна готовність – адекватність, вміння жити й розвиватись у соціальному оточенні, мати відповідні навички комунікації: вербальна активність, виконання вимог та дотримання правил поведінки, відстоювання власної позиції, прийняття рішень, орієнтація у просторі та часі, толерантність, емпатія.