Увага оголошення!

ОГОЛОШЕННЯ

         Про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району

Чугуївська районна рада оголошує  конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти  Новопокровського навчально – виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області

 

  1. Найменування і місцезнаходження закладу середньої освіти:

Новопокровський навчально – виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області, який розташований за адресою: смт. Новопокровка,

вул. Гагаріна, 32.

 

  1. Найменування посади та умови оплати праці:

         Директор.

Оплата праці здійснюється згідно з вимогами:

– Наказу Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005  № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (зі змінами);

– Постанови Кабінету Міністрів від 30.08.2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами);

–  Наказу Міністерства освіти України  від 15.04.1993 року № 102″Про затвердження Інструкції про порядок обчислення  заробітної плати працівників освіти ” (зі змінами).

 

  1. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу середньої освіти відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Громадянство України, володіння державною мовою,  вища  освіта  не нижче  освітнього ступеня магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

  1. Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі:

– заява на ім’я голови районної ради про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Особи які бажають взяти участь  у конкурсі  подають документи  особисто (або уповноваженою, згідно з довіреністю, особою).

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Термін прийняття документів:  14.12.2020 року до 12.01.2021 року  (включно).

Місце прийняття документів кабінет № 13 або № 6 за адресою:  м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29.

 

  1. Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість:

    Дата конкурсного відбору визначається на першому засіданні конкурсної комісії, яке буде проведено в період з 13.01.2021 року – 19.01.2021 року (включно).

Місце проведення конкурсного відбору: зала засідань, за адресою: м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29.

Етапи проведення конкурсу:

І етап – перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України “Про освіту”, “Про повну  загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р (крім закладів позашкільної освіти).

ІІ етап – перевірка професійної компетентності, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу середньої  освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань (додаються додатки №№ 1-4).

  1. Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурс.

Семерик Інна Миколаївна, тел. 40-909, Шалімов Олег Анатолійович  тел. 40-910,  електрона адреса: ChuguivRRada@ukr.net.

Місце прийняття документів кабінет № 13 або № 6 за адресою:  м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29.

Залишити відповідь